BJØRVIKA KONFERANSEN 2013

Ved utgangen av 2013 er 25% av utbyggingen i Bjørvika ferdig. Hvilken bydel ser vi konturene av 10 år etter at reguleringsplanene ble vedtatt? Hvilken rolle vil Bjørvika få i Oslo? Hva vil kulturbyggene bety for utviklingen og bruken av området? Hvordan kan sjøsiden benyttes av Oslos befolkning? Hvilke kvaliteter må Bjørvika ha for at…

GMO- OG SÅKORN-AKSJON

I juni var MAJOBO medarrangør i en markering for fortsatt GMO-fritt landbruk sammen med bl.a Oikos, Bondelaget og Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Arrangementet ble avsluttet med en kollektiv såfrøaksjon av urkornsfrø på urkornsjordet i Herligheten i Bjørvika.