HVEM KAN VÆRE MED?

ALLE KAN VÆRE MED

MAJOBO, mat og jord der du bor, handler om å produsere maten din selv i ditt eget nærmiljø. Hva dette betyr i praksis er opp til deg selv å tolke. De aller fleste prosjektene våre handler om dyrking av grønnsaker, urter og andre spiselige vekster, men i tillegg har vi for eksempel både bikuber og hønsegårder i nettverket vårt.

Må jeg dyrke økologisk?

Det er to hovedregler for at prosjektet ditt skal være et MAJOBO-prosjekt; du bør holde deg unna både kunstgjødsel og sprøytemidler.  Kanskje ikke så ulogisk, det er tross alt maten din det er snakk om?

Etterhvert som du bygger opp erfaringen din, kan du jobbe enda mer med de økologiske prosessene, blant annet ved å bruke økologiske, GMO-frie frø, dyrke i Debio-godkjent jord, kompostere matavfallet ditt og bruke i din egen matproduksjon osv. Det kan være nyttig å gå på permakultur-kurs for å lære mer om hvordan man dyrker mat på naturlig vis og i takt med naturens egne premisser. Les mer om hva permakultur er på http://www.permakultur.no.

Tommelfingerregelen er derfor at alle kan være med, og at man skal jobbe for å ha mat som er så ren som praktisk mulig. Bli med du også!

Bli kjent med noen av prosjektene i nettverket vårt:

Grønt og sosialt entreprenørskap med MAJOBO og Kompass&CO

Byøkologisk prosjekt inspirerer Oslo Kommune

Omstilling Sagenes «tilhengerhage for hagetilhengere»

Abels Hage

Agnes Lyche Melvær og Adriana Bertet har sammen med andre beboere på Ullevål lagd en ny møteplass – en koselig hage med spiselige vekster, midt i Trikkesløyfa på John Colletts plass. Målet er å styrke nærmiljøets sosiale, kulturelle og økologiske kvaliteter. Prosjektet dokumenteres på bloggen Kultursløyfa.no og facebook: Kultur på Trikkesløyfa. “Hvordan skal vi tro vi kan løse vår tids alvorlige, globale problemer om vi ikke klarer å styre utviklingen av nærmiljøet i en ønsket retning? Vi ønsker å styrke troen på at det nytter å engasjere seg, at den enkeltes stemme teller!”

Hjemmeside: http://www.kultursløyfa.no

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kultur-p%C3%A5-Trikkesl%C3%B8yfa/255700924462100?fref=ts

Albumhagen – Drammen

Albumhagen 2 090

I Drammen samarbeider MAJOBO med Bragernes menighet, som en del av Grønn Kirke satsningen. I bakgården av menighetshuset skjer en forvandling. I tillegg til sitt vanlige innhold av hageblomster i krukker og utemøblement, skal den nå også beplantes med vakre bie- og humlevennlige blomster, grønnsaker og urter, alt økologisk. Hagen dyrkes på dugnad og er et åpent tilbud til alle besøkende til kirkens aktivitetssenter, som også har en kafé som serverer ureiste godbiter.  I Bragernes menighet er det også et åpent barnehagetilbud, så på dugnaden er også små barnehender med. Hagen gir mer trivsel til alle folk som er knyttet til den i tillegg til å være godt klimaarbeid for byens fysiske miljø. Prosjektet er støttet av fylkesmannen i Buskerud i form av økologiske handlingsplanmidler.

Blindern studenthage – Oslo

blindern studenthage
studenthagen

Blindern Studenthagelag er en studentforening for alle UiO studenter (primært) som vil delta i arbeidet med studentenes egne hage. Det er valgt et vakkert sted på campus, økologisk hagebruk er modellen, og alt arbeidet i hagen skal drives av studentene. Utover dette er det meste åpent, og alle ideer og innspill mottas med entusiasme.

Hjemmeside: http://studenthagen.wordpress.com/

Facebookside: https://www.facebook.com/groups/blindernstudenthage/

Drøbak Montessoris skolehage – Drøbak

DSC01046

IMG_6509 IMG_6512

Ved Drøbak Montessoris Barneskole har de over de siste to årene jobbet med å legge til rette for en økologisk skolehage som en aktiv del av skolehverdagen. Det dyrkes urter, spiselige blomster og forskjellige grønnsaker.  Elevene må selv ta ansvar for driften av skolehagen, men skolen har også tilsatt en skolehagekoordinator som står for planleggingen av hagen og tilretteleggingen for at skolens lærere lettere ser hvordan de kan bruke skolehagen aktivt i undervisningen.

Herligheten – Oslo

herligheten 2013 andreas parsell herligheten 2013 parsell 41

På et anleggsområde i Bjørvika i Oslo ble det i fjor skapt en midlertidig parsellhage med 100 parseller og en urkornsåker. Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon i Bjørvika som ble født i april 2012.

Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.

Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler:
– Herligheten Hagelag med 100 parseller
– En 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn; bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn.
– Et program med en rekke kunnskapsutviklende hendelser og seminarer

Samtidig skal forurensing i området kartlegges for å skaffe oss kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon.  Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger.

Følg Herligheten-prosjektet ¨på https://www.facebook.com/HerlighetenOslo

Tilhengerhagen i Stavanger

tilhengerhage stavanger
Inspirert av en av fjorårets mest kreative prosjekter, tilhengerhagen til Omstilling Sagene i Oslo, har også Stavanger fått sin egen tilhengerhage i år. En tilhengerhage er mer enn en mobil kjøkkenhage, det er også en måte å vise frem hvor mye plass bilene tar i byen, og invitere folk til å tenke nytt mht hva ellers veier og parkeringsplasser kunne vært fyllt med.  Tilhengerhagen i Stavanger stod først midt i en gate på Storhaug et par uker. Naboer og forbipasserende har naturlig nok vært nysgjerrige og blitt positivt overrasket når de har fortalt hva prosjektet går ut på. Nå står den utforbi en Kiwi-butikk et annet sted i Stavanger slik at folk kan ta seg en liten smakebit på vei inn eller ut av handleturen.  Prosjektet er ett av flere grønne initiativer som Urbane Mathager står bak.