OM OSS

En nettverksorganisasjon som motiverer til handling

Vi jobber for kortreist og økologisk matproduksjon, fordi det er framtiden. Det er viktig for klima, miljø, helse, smak – og samhold. Dette gjør vi ved å koble de som vil med de som kan. Vi kobler prosjekter i utlandet med prosjekter i Norge. Vi kobler prosjekter på forskjellige steder i landet. Vi kobler lokale prosjekter til globale agendaer. Vi kobler idé til handling.

Om MAJOBO

Mat og jord, der du bor. MAJOBO, er en nettverksorganisasjon som motiverer til handling.  Hver gang et nytt menneske bestemmer seg for å dyrke sin egen økologiske mat så er det en seier for naturen, samfunnet og det enkelte individet.  MAJOBO tar en aktiv del i å motivere til flere slike handlinger. Vi vil dele kunnskap på frønivnå, og hjelpe med konkrete tips til hvordan man kan gå fram som egen kjøkkenhagemester.  Vi vil skape et sterkt og dynamisk nettverk av dyrkere over hele landet, og legge tilrette for en god kunnskapsdeling internt i nettverket.  Videre vil vi jobbe målrettet på et overordnet nivå for å sette dagsorden, påvirke politikske strømningenr og skape og forsterke positive, grønne trender  by og bygd.

Hovedprinsipper

Et MAJOBO-prosjekt kan være så stor som en fotballbane eller så liten som en blomsterpotte i en vinduskarm.  Dette betyr at alle har mulighet til å etablere egen hage. Man kan dyrke alene, eller sammen med andre i fellesskapsprosjekter som skolehager eller parsellhager.  De eneste kriteriene er av et MAJOBO-prosjekt handler om å dyrke spiselige vekster og at det skal være fritt for kunstgjødsel og pesticider.

Visjon

– Etablere og spre MAJOBO-prosjekter som et velkjent begret over hele Norge.

– Fremme kunnskap om fordelene ved å dyrke økologisk mat

– Skape gode assosiasjoner rundt uttrykket «selvdyrket er veldyrket»