WORKSHOP: PERMAKULTUR OG URBANE MØTEPLASSER

Har du lyst til å bli med og utforske hvordan vi kan designe en grønn og sosial møteplass i lokalmiljøet? Har du lyst til å få en innføring i permakulturdesign prinsippene? Har du lyst til å delta med dine ideer til hvordan vi kan omskape en grå plass til en grønn oase? Workshop’en begynner med…

KOMPASS & CO NOMINERT TIL PRIS

Vår samarbeidspartner Kompass & Co, som blant annet står for dyrkingen på vårt pilotprosjekt MAJOBOs takhage på ALNA senter, er nominert til prisen «Årets sosialentreprenør» av FERD. Kompass & Co er et team av sosialentreprenører som skaper mat- og dyrkerelaterte arenaer hvor ungdom opplever reell tilhørighet, ansvar og mestring. De jobber prosjektbasert, og målet er…