PARTNERE

MAJOBO samarbeider med en lang rekke aktører, nettverk og prosjekter. Her er noen av dem;

ORGANISASJONER, FORENINGER OG STIFTELSER

BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING
GAIA AGENDA
GAIA-ARKITEKTENE
IDÉBANKEN
NATUR OG UNGDOM
NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
OIKOS ØKOLOGISK NORGE

AKTØRER INNEN GRØNT OG SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

BYBI
GATEKUNSTAKADEMIET
KOMPASS&CO
SOCENTRAL
SPLINT
SWEET CHILI STORIES

ORDINÆRE NÆRINGSLIVSAKTØRER

ASPELIN RAMM/INFILL
BJØRVIKA UTVIKLING
DYRK!
KAFÉ SABA
MATHALLEN OSLO
NITTEDAL TORVINDUSTRI A/S
SOLHATT ØKOLOGISKE FRØ

AKADEMIA OG FORSKNINGSINSTITUSJONER


BIOFORSK
NMBU
SINTEF

INTERNASJONALE NETTVERK

FCRN – FOOD AND CLIMATE RESEARCH NETWORK / OXFORD UNIVERSITY
KITCHEN GARDENERS INTERNATIONAL
URBACT – SUSTAINABLE FOOD IN URBAN COMMUNITIES

SIDEN OPPSTART I 2012 HAR MAJOBO MOTTATT STØTTE AV BL.A.

BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
LANDBRUKSKONTORET HOS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
MILJØVERNDEPARTEMENTET / FRAMTIDENS BYER
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN OG BYDEL GAMLE OSLO
SPAREBANKSTIFTELSEN
THE BODY SHOP FOUNDATION