DRIVKREFTER

MAJOBO sekretariatet

MAJOBO ble etablert av ildsjeler fra GAIA AGENDA i 2011.  MAJOBO videreføres nå av et sekretariat, et styre, en ressursgruppe – og et stort nettverk av entusiaster.

Daglig leder Helene Gallis

2013 drøbak 1

Helene startet sitt engasjement i MAJOBO som entusiastisk nettverksansvarlig i Oslo.  Hun har ansvar for generell drift, økonomi, kommunikasjon og sosiale medier samt holder foredrag og faglige innlegg om MAJOBO, urban dyrking, grønn byutvikling og grønt og sosialt entreprenørskap.

Helene Gallis har mastergradstudier i bærekraftig utvikling fra det polytekniske universitetet i Catalonia (Spania), og en bachelorgrad i kommunikasjon basert på studier i Norge, Australia, Ecuador og Mexico. Helene har tidligere jobbet for bl.a FNs Miljøprogram, FNs Utviklingsprogram og Worldwatch Institute og er en erfaren prosjektleder.

Se komplett CV på LinkedIn.

MAJOBOs styre

– MARIANNE LEISNER, sivilagronom med lang erfaring innen permakultur, økologisk dyrking og skolehagedrift i GAIA Tjøme.

– ERIK JONER, Dr. Scient, forsker med spesialisering innen jord, vann og miljø ved Bioforsk

– MORTEN SANDBEKLIEN, produktansvarlig, Nittedals Torvindustrier

– FREDERICA MILLER, sivilarkitekt og permakulturist, Gaia Oslo A/S. Frederica har også vunnet Oslo Kommunes Miljøpris for 2010.

– IDUN LEINAAS, daglig leder i Biologisk-Dynamisk Forening og styremedlem i Oikos.

– I tillegg sitter Marianne Leisner og Helene Gallis i styret, som representanter for sekretariatet.

MAJOBOs ressursgruppe

– Denne oversikten er under utarbeidelse.

Sekretariatet har knyttet til seg en ressursgruppe som bidrar til daglig drift og med organisasjonsutvikling.  Dette er ildsjeler som brenner for mat og jord, der du bor.  De representerer ikke sine arbeidsgivere men deltar i gruppen i kraft av sitt personlige engasjement og sin entusiasme.  Ressursgruppen består av:

– Maiken McCormick, samfunnsgeograf av utdanning og til daglig kreativ leder i Splint AS.  Maiken var en av initiativtakerne til etableringen av MAJOBO. Hun er også prosjektansvarlig for pilotprosjektet på ALNA-taket, samt er kontaktpunktet med sosialentreprenørene i KOMPASS & Co. Se CV.

– Ragna Ribe-Jørgensen, miljøkonsulent for Miljøfyrtårn. Ragna var også med og starte MAJOBO.  Hun er ellers engasjert i urban birøkting gjennom BYBI. CV.

– Ellinor Aas, Landskapsarkitekt MNLA som til daglig jobber i Bymiljøetaten. Holder på å etablere Skøien Gård på Hadeland som et kurs- og kompetansesenter innen dyrking, permakultur og matkultur. CV.

– Torunn Hognestad, Landskapsarkitekt MNLA som jobber for COWI, Hønseblogger og mer.

– Betsey-Marie Esleland.  Landskapsarkitekt, jobber i ASPLAN VIAK. CV.

– David Brasfield, utdannet arkitekt, tidl seniorrådgiver i Bymiljøetaten med spesielt ansvar for Framtidens Byer. Nå miljøkonsulent på Sunnaas Sykehus.

– David J. Dudek, rådgiver i Bymiljøetaten med ansvar for bl.a. URBACT-prosjektet.  Ekspert på ølbrygging, CV.

Ta kontakt med oss