BOKTIPS: THE RURBANITE

The Rurbanite; living in the country without leaving the city Den ultimate idéboken for spenstige dyrkeprosjekter i byen Denne boken er propp full av idéer for å gjøre bylivet litt mer landlig; – det skal ikke være nødvendig å flytte ut av byen for å verken dyrke din egen mat, holde høner eller drive med…

NYTT NETTVERK: SPISELIG BY

MAJOBO har tatt initiativ til et nettverk av «spiselig by»-initiativer. Her vil vi  legge tilrette for erfaringsutveksling og inspirasjon for aktører som tenker stort og vil ha med hele bydeler eller tettsteder på sine initiativer. Foreløpig deltakerliste: – Edible Stavanger East – Spiselig By Horten – Omstilling Sagene – Omstilling Nesodden – Bærekraftig liv på…

MAJOBO I SPIKERSUPPA

Sommeren 2013 så vi for første gang de kommunale blomsterbedene i Spikersuppa i Oslo sentrum fylt med urter, grønnsaker og spiselige blomster. Det er stas at stadig flere aktører ser verdien av dyrking i det offentlige rom – og ser fram til flere slike MAJOBO-inspirerte bed rundtomkring i byen i framtiden.