URTEHAGEN

Kjøkkenhage som sosial transformator

MAJOBO samarbeider med Bydel Gamle Oslo, Miljøverndepartementet / Framtidens Byer og Landbruks- og Matdepartementet om å opprette en offentlig kjøkkenhage på Grønland. Målet er at kjøkkenhagen skal brukes aktivt av beboere i det umiddelbare nabolaget, og være med på å skape møteplasser for dialog og integrering.  Grunnlaget for prosjektets suksess vil ligge i utstrakt dialog med beboere, næringsdrivende og organisasjoner i nabolaget.

Er en kjøkkenhage unnskyldningen naboer trenger for å snakke med hverandre?

urtehagen juli

Vil du vite mer om pilotprosjektet vårt på Grønland? Ta kontakt med prosjektleder Helene Gallis