TAKHAGEN

Grønn byutvikling og sosialentreprenører

DSC01896

MAJOBOs takhage på ALNA Senter er et nyskapende samarbeide mellom Framtidens Byer / Miljøverndepartementet, næringslivsaktører og sosialentreprenører.  Sammen utforsker de hvordan man kan involvere nye interessegrupper og samtidig bidra til et bedre bymiljø.  MAJOBOs takhage på ALNA Senter er et pilotprosjekt for takhager på kommersielle bygg og vekker oppmerksomhet blant eiendoms- og byutviklere og i media.  Vi videreutvikler taket til et «showroom» for grønne tak i samarbeid med sponsorer fra næringslivet.  Taket blir tilgjengelig for publikum, noe grønne tak sjelden er.  Oppbygging, drift og vedlikehold gjøres av ungdommer og innvandrergrupper som inviteres spesielt, og gjennomføres i samarbeide med sosialentreprenørene Kompass&Co (mestringsprogram for «dropout»-ungdommer).  Slik blir prosjektet også en viktig pilot for grønt og sosialt entreprenørskap, mestring og integrering.

Vil du vite mer om pilotprosjektet vårt på ALNA-taket? Ta kontakt med prosjektleder Maiken McCormick: