MILJØPRIS FRA OSLO KOMMUNE

OM OSLO MILJØPRIS

Prisen går til aktører som har tenkt nytt, skapt resultater eller gjort en innsats for Oslomiljøet. Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter som med sin miljøinnsats i Oslo kan fremstå som et godt eksempel for andre.

Tema for årets pris var «gode løsninger på urbane miljøutfordringer». Byene vokser og det er avgjørende at denne veksten bidrar til å utvikle byene på en miljømessig god og forsvarlig måte. Vi ser derfor spesielt etter innsats, tiltak og ideer som kan deles og være til inspirasjon for andre byer rundt om i verden.

Dette betyr ikke at man bare ser etter de store visjonene, små smarte tiltak kan også være viktige miljøbidrag i andre byer enn Oslo. Vi trenger en kombinasjon av bevisst satsning på bevaring av natur, en fremtidsrettet kretsløpstankegang og øynene skarpt rettet mot nullutslipp. Vi ønsker å fremheve at lokale initiativ kan få stor internasjonal betydning om vi evner å dele eksemplene og inspirere andre i deres miljøarbeid.

SPRER ENTUSIASME

– Etter å ha hørt på dere får jeg lyst til å melde meg på nybegynnerkurs for balkonggartnere, utbrøt varaordfører i Oslo Libe Riber-Mohn entusiastisk etter å ha hørt MAJOBOs foredrag i forbindelse med premieoverrekkelse for Oslo Miljøpris i dag. MAJOBO  ble, sammen med Kompass & Co, tildelt «hederlig omtale».

I begrunnelsen for tildelingen leser vi:  «Kompass & Co og MAJOBO får hederlig omtale fordi de gjennom samarbeid har planlagt og realisert gode miljøprosjekter i Oslo.  Sammen har disse vist at miljøengasjement, inspirasjon og sosialt entreprenørskap kan forenes og lykkes».

I tillegg til fine ord og innrammet diplom, deler også Kompass & Co og MAJOBO premien på 10 000,- kroner. EVO Elsykler hovedpremien på 50 000,-, og Anne Dubrau fikk også hederlig omtale for sine initiativer Epleslang og Bybi.

Daglig leder i MAJOBO, Helene Gallis, mottok prisen på vegne av organisasjonen.

Daglig leder i MAJOBO, Helene Gallis, mottok prisen på vegne av organisasjonen.

SPØRSMÅL TIL BYMILJØETATEN OG BYSTYRET

Vi benyttet også anledningen til å gi arrangørene, Bymiljøetaten, og varaordføreren på vegne av bystyret, de følgende utfordringene
– Få inn urban dyrking som en del av helhetlig grønn byutvikling
– Omregulér kommunale og statlige bygg og arealer til dyrkeprosjekter.
– Inviter til dialogmøter mellom kommunale etater og private initiativer slik at vi sammen kan utforske grønn og sosial innovasjon i byen.

Vi ba også politikere og administrasjon skape konkrete handlingsplaner og tidsrammer for å sikre gjennomføring.

MAJOBO og Kompass & Co poserer stolt i Rådhusets aula med våre nye hedersbevisninger.

MAJOBO og Kompass & Co poserer stolt i Rådhusets aula med våre nye hedersbevisninger.

NOMINASJON

MAJOBO ble nominert til denne prisen av en privatperson, og nominasjonen ble publisert på Bymiljøetatens nettside sammen med de andre 30 kandidatene om var nominert. Daglig leder Helene Gallis ble også separat nominert.

Slik lød nominasjonen;
«MAJOBO er en forkortelse for mat og jord, der du bor. Nettverksorganisasjonen ble etablert i 2012 med en visjon om å vekke interesse for klima- og miljøpolitiske spørsmål ved å motivere folk til å dyrke sin egen mat. MAJOBO henvender seg hovedsakelig til folk som bor i byer og jobber med å legge til rette for at flest mulig skal kunne realisere små eller store dyrkeprosjekter i nærmiljøet sitt. Hovedtanken er at holdninger påvirkes gjennom praktisk erfaring f.eks. ved at folk får lyst til å stikke hendene i jorda. MAJOBO forsøker å formidle at man ikke behøver være bonde for å dyrke spiselige vekster og at man relativt enkelt og ukomplisert kan så og høste i sine umiddelbare omgivelser: Det være seg krydderplanter i vinduskarmen, tomater på balkongen, rips i bakgården eller en felles kjøkkenhage i nærmiljøet.

Definisjonen på et MAJOBO-prosjekt er i utgangspunktet grenseløst, men det stilles krav om å dyrke uten bruk av kunstgjødsel eller pesticider. Siden oppstart har organisasjonen fungert som inspirator og nettverksbygger gjennom tydelig tilstedeværelse i sosiale medier og på ambulerende møtesteder hvor folk med varierende kunnskapsnivå kan utveksle ideer og erfaringer. Ettersom MAJOBO sitt overordnete mål er å motivere til handling så utgjør kursvirksomhet en sentral del av arbeidet i tillegg til pilotprosjekter. Publikumsetterspørselen har steget på rekordtid i takt med organisasjonens synlighet i det offentlige og foreløpig har over 400 deltakere blitt introdusert for ulike dyrketeknikker og fremgangsmåter som er tilpasset urbane omgivelser.

De generelle tilbakemeldingene fra kursdeltakere og facebook-venner forteller om et stort behov for konkrete tilnærminger til sentrale utfordringer med hensyn til mat og miljø, men manglende kunnskap. MAJOBO etterstreber derfor å legge terskelen lavt for inspirere til handling ved å lære bort hvordan man sanker frø eller dyrker i pallekarmer heller enn å terpe på budskap om klimakrise og fremtidspessimisme.

I samarbeid med Miljødepartementet og Framtidens byer har MAJOBO allerede etablert 3 pilotprosjekter på forskjellige steder i Oslo:

1. Ankerløkka kjøkkenhage som ligger ved DOGA, langs Akerselva, er et eksperiment med hvordan det fungerer å dyrke mat i det offentlige rom. Her samarbeider organisasjonen med Bymiljøetaten og 2 barnehager i nærheten.

2. Takhagen på ALNA-senter utforsker samarbeidet mellom næringslivet og sosiale entreprenører. Kompass og CO står for driften av prosjektet hvor dyrkingen tas hånd om av «drop-out»ungdommer. Prosjektet er i tillegg den første takhagen i Oslo med kommersiell matproduskjon.

3. Urtehagen på Grønland er et offentlig og kollektivt dyrkeprosjekt primært rettet mot innvandrerbarn og familier. Eksperimentet går ut på å skape en arena for læring, integrering og dialog i et sosialt komplisert nabolag. Her kan alle som bor i nærheten ta del i stell av kjøkkenhagen på tvers av alder, sosioøkonomisk bakgrunn og etnisitet.

I løpet av det siste året har MAJOBO inspirert og veiledet hundrevis av folk som vil lage egne dyrkeprosjekter i byrommet. Privatpersoner og grupper som borettslag og foreninger har realisert sine grønne visjoner og den positive smitteeffekten er iøynefallende! Herligheten parsellhage i Bjørvika er et typisk «MAJOBO-prosjekt». Omstilling Sagene har laget sin egen «tilhengerhage» som trilles rundt i nærmiljøet og Vahl skole har startet en egen planteklubb (Sommerferietilbud for barn på Grønland hvor de besøker MAJOBO-prosjekter i hele byen mens de lærer om dyrking). Abels Hage på John Collets plass ble etablert som et nærmiljøtiltak med særlig fokus på barn. Tilsvarende har det blitt etablert en offentlig kjøkkenhage i Vøienvolden Park på initiativ av naboer i strøket. Dette er bare noen av de mange grønne avleggerne som MAJOBO har aspirert til gjennom gratis dokumentarfilmvisninger i samarbeid med Mathallen på Vulkan, nettverkssamlinger og foredrag.

Forslagsstiller mener MAJOBO fortjener Oslo Kommunes miljøpris fordi tilrettelegging for urban matproduksjon, i liten eller stor skala, er med på å løse flere miljøutfordringer: Matbevissthet i et klimaperspektiv, behov for jordvern, kretsløpstankegang og sist men ikke minst sammenhengen mellom bærekraftig byutvikling og sosiale utfordringer i det offentlige rom. Som organisasjon evner MAJOBO å nå ut til et bredt publikum i en tiltalende blanding av å være både upretensiøs og pragmatisk. De har greid å realisere mange gode dyrkeprosjekter på kort tid og de evner å engasjere andre til å handle.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s